V okviru mednarodnega Erasmus+ K2 projekta Networking for Entrepreneurship (NET-ENT) smo imeli v Juniju 2018 tretje srečanje partnerjev, kjer smo se dokončno dogovorili kako pripraviti priročnik za učitelje, učbenik za dijake in druga gradiva (digitalna). Poleg tega smo na sestanku govorili tudi o evalvaciji in pilotni izvedbi pri vseh sodelujočih partnerjih v naslednjem šolskem letu. Pred tem se je od 4. do 8. 6. 2018 sedem učiteljev iz Šolskega centra Nova Gorica udeležilo usposabljanja osebja v Helsinkih (skupno je bilo udeleženih 31 učiteljev iz štirih partnerskih držav – Slovenija, Španija, Združeno Kraljestvo, Finska). Tema je bila Coaching kot uporabna inovativna metoda dela v okviru poučevanja. Zadnji dan smo vsi partnerji definirali tudi konkretno uporabo le tega pri nadaljnjem delu v okviru projekta NET- ENT v svojih organizacijah. Omenjeno metodo na Haaga – Helia University, University of Applied Science, Helsinki, Finland http://www.haaga-helia.fi/en/ že uporabljajo v Start-Up- School. Podrobno bo predstavljena v priročniku za učitelje. V naslednjem letu planiramo pilotno izvedbo modula in uporabo pridobljenih znanj v praksi.