V okviru projekta Networking for Entrepreneurship (NET – ENT) smo v ponedeljek, 21. 1. 2019, izvedli prvo izmed treh planiranih delavnic, kjer smo vključili zunanje strokovnjake s podjetij v proces učenja in poučevanja. Predaval je Primož Mahne – strateg blagovnih znamk in oblikovalec storitev z dolgoletnimi izkušnjami na področju sodelovanja z različnimi podjetji pri razvoju novih produktov. Pri svojem delu odkriva pomembne vpoglede, inovacijske priložnosti in usmerja organizacije s pomočjo metod raziskovanja uporabnikov in oblikovalskega razmišljanja (Design thinking). Trenutno je zaposlen v podjetju Gigodesign Ljubljana in je nosilec licenc Načrtovanje razmišljanja – prototipiranje in Načrtovanje učenja – vodilna sprememba v vaši organizaciji.

Predaval je o pomenu poznavanja osnov trženja za uspeh produkta na trgu, predvsem z vidika uporabnosti produkta in poznavanja uporabnika ter zadovoljevanja njegovih potreb oz. reševanja njegovih problemov. 

Skozi zanimive delavnice so dijaki s timskim delom spoznali na konkretnih primerih:

 • Kaj je design in kako se podjetje spoprime z uvajanjem novih produktov na trg
 • Zakaj so nekatera podjetja uspešna, druga pa ne
 • Marketing in ustvarjanje nove znamke
 • Kako prepoznamo pravo tržno znamko
 • Obljuba blagovne znamke

Dijaki so predstavili svoje ideje in se vprašali oziroma spoznali:

 •  Kaj je ključna obljuba vaše znamke
 • Kateri problem rešujete
 • Kakšen je vaš tipičen uporabnik – predstavite ga
 • Ustvarite oglas za vaš produkt

Predavatelj je dijakom tudi svetoval na konkretnih primerih njihov idej, razvitih v učnih podjetjih. Delavnice se je udeležilo 25 dijakov pod mentorstvom učiteljice v učnih podjetjih Tanje Ušaj Hvalič in vodje projekta Rosane Pahor.

Pridobljene kompetence z udeležbo na delavnici:

 • Kreativno sodeluje pri iskanju in razvijanju ter vrednotenju idej za razvoj tržno uspešnih izdelkov.
 • Pozna proces izdelave tržno uspešnega izdelka od IDEJE do PROTOTIPA in povratno informacijo sprejema kot priložnost za učenje.
 • Razume vključevanje in pomen sodelovanja različnih disciplin pri razvoju tržno uspešnih izdelkov.
 • Pozna in razume oblikovni, trženjski in proizvodni vidik razvoja novih izdelkov.
 • Zna vključevati in aktivirati širši tim za dosego zastavljenega cilja.

Dijaki so po končani delavnici izpolnili evalvacijski vprašalnik iz katerega izhaja, da so bili z vsebinami in metodami dela v veliki večini popolnoma zadovoljni, kot tudi z izbranim terminom in prostorom za delo. Delavnica je popolnoma izpolnila njihova pričakovanja. Drugače pa so navajali, da jim je bilo všeč delo na primerih, aktivno sodelovanje v skupini, način dela – predavatelj je spodbudil vse k delu in razmišljanju… V prihodnje predlagajo še več takih delavnic.

Več o projektu najdete na spletni strani projekta NET-ENT in na spletni strani ŠCNG – MIC – RAZVOJNI PROJEKTI – NET-ENT .