V okviru projekta Networking for Entrepreneurship (NET – ENT) smo v torek, 29. 1. 2019, izvedli drugo izmed treh planiranih delavnic, kjer smo vključili zunanje strokovnjake s podjetij v proces učenja in poučevanja. Predaval je Andrej Berlot, oblikovalec in direktor v podjetju Lettimstudio d.o.o..Andrej Berlot je eden tistih delodajalcev, ki se zaveda pomena povezovanja podjetij s šolami s ciljem približati dijakom konkretne primere iz prakse.  Sodeloval je že v projektih DOSS – Dijaška oglaševalska scena in DES-MAR – design v marketingu. Za projekt DES-MAR smo dobili posebno pohvalo Centra za poklicno izobraževanje Slovenije. V tem projektu smo povezali dve stroki (ekonomijo in oblikovanje) za dosego skupnega cilja. V projektu NET-ENT pa smo dodali še tretji vidik – proizvodnjo.

Predaval je o tržnem komuniciranju in pomenu oblikovanja in vizualne podobe za uspešno plasiranje produkta na trg. S konkretnimi primeri je podprl dijake pri oblikovanju idej za predstavitev izdelkov in podjetij na sejmu učnih podjetij in jim pomagal s konkretnimi nasveti.

Dober design ni samo lep, ni samo briliantna ideja, ampak mora biti ustrezen. Dober design je plod skrbnega raziskovanja trga in konkurence, je sestavni del prodajne politike podjetja in njegove filozofije. Oblikovanje je preveč pomembno, da bi se ga lotili sami v podjetju in preveč odgovorno, da bi ga zaupali samo oblikovalcem. Do dobrih rezultatov se dokopljemo le s sodelovanjem, s skrbno izbrano strokovno ekipo, ki je sestavljena tako iz strokovnega kadra podjetja, kot tudi iz izbranih zunanjih strokovnjakov iz področja komunikacij in oblikovanja.

Skozi zanimive delavnice so dijaki s timskim delom spoznali na konkretnih primerih:

 • Oblikovalski vidik in predstavitev izdelka na sejmu
 • Imamo produkt v katerega verjamemo – kako prepričamo kupce
 • Faktorji, ki določajo uspešnost prodaje
 • Tržno  komuniciranje
 • Vizualna podoba
 • Referenčni trikotnik – vizualna komunikacija, podjetje, imidž
 • Realni in simbolni identitetni sistem
 • Skrivnost učinkovitega tržnega komuniciranja

Dijaki so predstavili svoje ideje in si odgovorili na zgornja vprašanja v zvezi z njihovim produktom, podjetjem. Pripravili so celostno grafično podobo in predstavitev podjetja na sejmu. Predavatelj je dijakom tudi svetoval na konkretnih primerih njihov idej, razvitih v učnih podjetjih. Delavnice se je udeležilo 27 dijakov pod mentorstvom učiteljice v učnih podjetjih Tanje Ušaj Hvalič in vodje projekta Rosane Pahor.

Pridobljene kompetence z udeležbo na delavnici:

 • Razume vključevanje in pomen sodelovanja različnih disciplin pri razvoju tržno uspešnih izdelkov.
 • Pozna in razume oblikovni, trženjski in proizvodni vidik razvoja novih izdelkov.
 • Zna vključevati in aktivirati širši tim za dosego zastavljenega cilja.

Dijaki so po končani delavnici izpolnili evalvacijski vprašalnik iz katerega izhaja, da so bili z vsebinami in metodami dela v veliki večini popolnoma zadovoljni, kot tudi z izbranim terminom in prostorom za delo. Delavnica je popolnoma izpolnila njihova pričakovanja. Drugače pa so navajali, da so jim bili všeč predlogi, ki jih je dal predavatelj na osnovi njihovih predstavitev, konstruktivna kritika, sodelovanje in delo v skupinah, predavanje je bilo poučno in zanimivo, nove ideje, predlogi, pozitivni in tudi negativni komentarji, profesionalnost, predavatelj se je vživel in razširil znanje ter dal koristne nasvete. Preprost govor, odlični primeri in navezovanje na njihovo delo… V prihodnje predlagajo še več takih delavnic in več časa na voljo.

Več o projektu najdete na spletni strani projekta NET ENT in na spletni strani ŠCNG – MIC – RAZVOJNI PROJEKTI – NET-ENT.