V okviru mednarodnega Erasmus+ K2 projekta Networking for Entrepreneurship (NET-ENT) smo imeli v Maju 2019 četrto srečanje partnerjev v Glasgowu, kjer smo si ogledali, kako je vsak izmed sodelujočih partnerjev v projektu pilotno izvedel modul NET-ENT v svoji šoli.

Spodbujanja podjetništva in razvoja izdelkov od ideje do tržno uspešnega produkta se je lotil vsak partner po svoje. Vsem pa je bilo skupno, da so povezovali več različnih šolskih programov med sabo in vključevali strokovnjake iz trga dela iz različnih strok za dosego skupnega cilja. Tako učitelji, kot tudi dijaki vključeni v projekt, so v učenje in poučevanje vstopili proaktivno. Razvijali so svoje ideje in soustvarjali učni proces. Razvoj ideje smo si tako ogledali iz treh zornih kotov  – oblikovni, proizvodni in marketinški vidik. Nastalo je kar nekaj zanimivih izdelkov in prototipov – stojala za mobilni telefon, jakna s sončnimi celicami za polnjenje mobilnih naprav, klopce za različne regije v Sloveniji, palice za pomoč pri hoji za starejše občane … To je bilo v okviru projekta zadnje srečanje, kjer smo se tudi dokončno dogovorili kako bo izgledal priročnik za učitelje, učbenik za dijake, digitalna gradiva in vse ostalo. Učitelji vključeni v pilotno izvedbo so se že v juniju 2018 udeležili usposabljanja osebja v Helsinkih (skupno je bilo udeleženih 31 učiteljev iz štirih partnerskih držav – Slovenija, Španija, Združeno Kraljestvo, Finska). Tema je bila Coaching kot uporabna inovativna metoda dela v okviru poučevanja. Podrobno bo predstavljena v priročniku za učitelje.

Več o projektu si lahko ogledate na spletni strani projekta NET ENT in na povezavi http://mic.scng.si/net-ent-networking-entrepreneurship/.

Zapisala Rosana Pahor